3.5.5. Ders Görevlendirmeleri

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri;

– Bölüm başkanlığınca dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir

– Dersin hangi öğretim elemanınca verileceği konusunda öğretim elemanının bulunduğu bilim dalı esas alınır.

– Bölüm ve anabilim dalına ait olmayan dersler, ortak alan dersleri, temel bilim dersleri ve ilgili bölüm/programın alan dışındaki dersler için yapılacak görevlendirmelerde öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dikkate alınarak öncelikle bölümden temin edilir.

– Yüksekokul yönetim kurulunda görüşülür

– Öğrenci İşleri Daire Bşk.lığınca Üniversite Yönetim Kuruluna Sunulur

– Rektörlük onayı ile ders görevlendirmeleri yürürlüğe girer

– Onaylanan ders görevlendirmeleri bilgi sistemine girilir.