3.5.4. Eğitsel Performanslar

– Dışardan yapılan görevlendirmelerde de ilgili alanda en az lisans mezunu olma şartı aranır,

– İlgili yönetmelik hükümleri ile ilan edilir.