5.4.1. Tedarik Kriterleri

Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik kriterleri;

– 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile tedarik süreci gerçekleştirilir,

– Tedarik süreci komisyonlar tarafından ilgili formlar ve talimatlara göre yapılır,

– Tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiştir