3.5. Dış Paydaş

Okulumuz dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);

– Yüz yüze toplantılar ve çalıştaylar (Bölümlerin bologna dosyaları),

– Anketler (Bölümlerin Bologna Dosyaları),