2.6. Kalite Kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;

– Sağlık Bilimleri Fakültesi kalite kurulunun kurulması, Bologna Sağlık Bilimleri Fakültesi koordinatörü ve birim sorumlularının ataması ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iç dinamikleri arttırılmıştır. Ayrıca eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler yapılarak iç ve dış paydaş görüşleri alınmaktadır.