2.6. Kalite Kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;

– Sağlık yüksekokulu kalite kurulunun kurulması, Bologna sağlık yüksekokulu koordinatörü ve birim sorumlularının ataması ile sağlık yüksekokulu iç dinamikleri arttırılmıştır. Ayrıca eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler yapılarak iç ve dış paydaş görüşleri alınmaktadır.