5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi;

– Okulumuz, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygular,

– Kalite Koordinatörlüğü web sayfalarında bilgileri yer alır.