Eğitim Bilgi Sistemi

EBS Kullanım Videoları

Aşağıda BŞEÜ Eğitim Bilgi Sisteminin (EBS) Kullanımına Ait Videolar Yer Almaktadır.

EBS Genel Tanıtım 

Üniversite Üst Yetkilisi

Birim Yöneticisinin:

Program Yöneticisinin:

Ders Koordinatörünün:

Ders Öğretim Elemanının: