Otomasyon Birimi

Otomasyon Birimi Görevleri

 • Yönetici tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 • EBYS Sistemini günlük olarak kontrol etmek. Gelen resmi yazılarda talep edilen işleri yapmak.
 • Böcek Bilgi Sisteminde tanımlanan işleri yapmak.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi’ni sürekli iyileştirmek.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilgili olarak bilgilendirme toplantıları yapmak.
 • Yeni öğrencilerin kayıtları için sistemi hazır hale getirmek.
 • Ders seçme öncesi ders seçme sayfasının testlerini yapmak
 • Ders seçme zamanında yaşanan sıkıntıları çözmek.
 • Not girişi zamanı not girişi modülünü test etmek. Varsa sıkıntıların giderilmesini sağlamak.
 • Üniversite içindeki birimler ve dışındaki kurumlarla, sorumluluk alanıyla ilgili her türlü yazışmanın yapılması.
 • Rapor ve rapor sayfalarının hatalarını düzeltmek, güncellemelerini yapmak ve yeni rapor tasarlamak ve yapmak.
 • ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencileri sisteme aktarmak.
 • Enstitü öğrenci alımları için sistemi hazır hale getirmek.
 • Bilgi İşlem Yazılım Birimi ile iletişim kurmak.

Personeller