Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 1. Akademik Takvim ve Uygulama Takviminin hazırlanmasının koordine edilmesi.
 2. İlgili yıla ait öğrenci kontenjan önerilerinin birimlerden istenerek Senatoya sunulma ve ÖSYM’nin sistemine girilme işleminin koordine edilmesi.
 3. Ders Planı ve Programı Giriş Sürecinin koordine edilmesi.
 4. Yeni öğrenci kaydı sürecinde; kayıtlarda görev alacak personelin belirlenmesi ve sonrasında Bilgilendirme Toplantılarının yapılmasının sağlanması.
 5. Özel Öğrenci, Farabi, Erasmus değişim programları ile gelen/giden öğrencilerin süreçlerinin koordine edilmesi.
 6. Yaz Okulu sürecinin koordine edilmesi.
 7. Yatay geçiş, ÇAP/YANDAL işlem süreçlerinin koordine edilmesi.
 8. Yatay Geçiş, DGS, DGS Ek Kontenjan, ÖSS, ÖSS Ek Kontenjan, af vb. ile gelen öğrencilerin intibak süreçlerinin koordine edilmesi.
 9. Tek ders sınavıyla ilgili birim sorumlularının yürüteceği işlemlerin koordine edilmesi.
 10. Akademik Birimlerden gelen Ana Bilim Dalı/Bölüm/Program açma/kapatma teklifleri ile öğrenci alımı/aktarımı tekliflerinin senatoya onaylatılması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasının koordine edilmesi.
 11. Yeni hazırlanan Yönetmelikler, Yönetmelik değişiklikleri, Yeni hazırlanan Yönergeler ve Yönerge Değişiklikleri sürecinin koordine edilmesi.
 12. Eğitim-Öğretim Komisyonu toplantı sürecinin koordine edilmesi.
 13. Enstitü öğrenci alım sürecinin koordine edilmesi.
 14. Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerle ilgili başvuru, başvuru koşulları, kontenjanlar, başvuruların ön değerlendirilmesi ve ek alım süreçleri ile kayıt işlemlerinin koordine edilmesi.
 15. Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin bilgilerinin (Yeni kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, mezun vb.) resmi yazı ile İl Göç İdaresine bildirilmesinin sağlanması.
 16. Üniversite içindeki birimler ve dışındaki kurumlarla Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünün alanına giren her türlü yazışmanın yapılması.
 17. Öğrenci otomasyonunda Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü alanına giren sayfa ve raporların test edilerek eksikliklerinin veya iyileştirmelerinin, öğrenci işleri otomasyonu sistem sorunlularına geri dönüşlerinin yapılması.Amirinin verdiği mevzuata uygun diğer işleri yapmak.