Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü

Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 • Akademik Takvim ve Uygulama Takviminin hazırlanmasının koordine edilmesi.
 • İlgili yıla ait öğrenci kontenjan önerilerinin birimlerden istenerek Senatoya sunulma ve ÖSYM’nin sistemine girilme işleminin koordine edilmesi.
 • Ders Planı ve Programı Giriş Sürecinin koordine edilmesi.
 • Yeni öğrenci kaydı sürecinde; kayıtlarda görev alacak personelin belirlenmesi ve sonrasında Bilgilendirme Toplantılarının yapılmasının sağlanması.
 • Özel Öğrenci, Farabi, Erasmus değişim programları ile gelen/giden öğrencilerin süreçlerinin koordine edilmesi.
 • Yaz Okulu sürecinin koordine edilmesi.
 • Yatay geçiş, ÇAP/YANDAL işlem süreçlerinin koordine edilmesi.
 • Yatay Geçiş, DGS, DGS Ek Kontenjan, ÖSS, ÖSS Ek Kontenjan, af vb. ile gelen öğrencilerin intibak süreçlerinin koordine edilmesi.
 • Tek ders sınavıyla ilgili birim sorumlularının yürüteceği işlemlerin koordine edilmesi.
 • Akademik Birimlerden gelen Ana Bilim Dalı/Bölüm/Program açma/kapatma teklifleri ile öğrenci alımı/aktarımı tekliflerinin senatoya onaylatılması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasının koordine edilmesi.
 • Yeni hazırlanan Yönetmelikler, Yönetmelik değişiklikleri, Yeni hazırlanan Yönergeler ve Yönerge Değişiklikleri sürecinin koordine edilmesi.
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu toplantı sürecinin koordine edilmesi.
 • Enstitü öğrenci alım sürecinin koordine edilmesi.
 • Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerle ilgili başvuru, başvuru koşulları, kontenjanlar, başvuruların ön değerlendirilmesi ve ek alım süreçleri ile kayıt işlemlerinin koordine edilmesi.
 • Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin bilgilerinin (Yeni kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, mezun vb.) resmi yazı ile İl Göç İdaresine bildirilmesinin sağlanması.
 • Üniversite içindeki birimler ve dışındaki kurumlarla Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünün alanına giren her türlü yazışmanın yapılması.
 • Öğrenci otomasyonunda Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü alanına giren sayfa ve raporların test edilerek eksikliklerinin veya iyileştirmelerinin, öğrenci işleri otomasyonu sistem sorunlularına geri dönüşlerinin yapılması.
 • Amirinin verdiği mevzuata uygun diğer işleri yapmak.

Personeller: