Mezunlar ve Belgeler Şube Müdürlüğü Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 1. Birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gelen mezuniyet durumundaki öğrencilerin not durum belgelerini incelemek.
 2. İncelenen not durum belgelerinde herhangi bir sorun varsa birim sorumlularına bildirip not durum belgesinde düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
 3. Birim sorumlularının yetkilerinin dışında yada çözemedikleri bir düzeltme olduğunda Şube Müdürü ile düzeltmeleri yapmak.
 4. Birimlerden gelen mezuniyet kararlarını Öğrenci Bilgi Sistemine eklemek.
 5. Mezun olan öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminden ilişiklerini kesmek.
 6. İlişikleri kesilen öğrencilerin diplomalarını basmak.
 7. Diploması basılan öğrencilerin diploma defterlerini ve mezun öğrenci listelerini çıkarmak.
 8. Diploma Eklerini basmak.
 9. Diplomasını kaybeden öğrencilerin ikinci nüsha diplomalarını basmak.
 10. Diplomaları ve eklerini tutanakla ilgili birimlere teslim etmek.
 11. Diplomasını diğer üniversitelerden almak isteyen öğrencilerin mezuniyet kararlarının öğrenci bilgi sistemine eklenmesi.
 12. Diplomasını diğer üniversitelerden almak isteyen öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi.
 13. Diplomasını Diğer Üniversitelerden almak isteyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararı, İmza Sirküsü, Not Durum Belgesi ve Mezun Öğrenci Listesinin Üst Yazı ile ilgili üniversiteye gönderilmesi.
 14. Geçici mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere (gerekli durumlarda) geçici mezuniyet belgesi düzenlenmek.
 15. Yüksek Onur ve Onur Belgelerini basmak ve ilgili birimlere teslim etmek.
 16. %10′ a giren öğrenci listelerini ilan etmek.
 17. Mezun durumunda olup dereceye giren öğrencilerin listesini ilan etmek.
 18. Özel ve kamu kuruluşlarından gelen diploma teyidi ile ilgili yazıları cevaplamak.