Mezunlar ve Belgeler Şube Müdürlüğü

Mezunlar ve Belgeler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 • Birimlerden Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile gelen mezuniyet durumundaki öğrencilerin not durum belgelerini incelemek.
 • İncelenen not durum belgelerinde herhangi bir sorun varsa birim sorumlularına bildirip not durum belgesinde düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
 • Birim sorumlularının yetkilerinin dışında yada çözemedikleri bir düzeltme olduğunda Şube Müdürü ile düzeltmeleri yapmak.
 • Birimlerden gelen mezuniyet kararlarını Öğrenci Bilgi Sistemine eklemek.
 • Mezun olan öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminden ilişiklerini kesmek.
 • İlişikleri kesilen öğrencilerin diplomalarını basmak.
 • Diploması basılan öğrencilerin diploma defterlerini ve mezun öğrenci listelerini çıkarmak.
 • Diploma Eklerini basmak.
 • Diplomasını kaybeden öğrencilerin ikinci nüsha diplomalarını basmak.
 • Diplomaları ve eklerini tutanakla ilgili birimlere teslim etmek.
 • Diplomasını diğer üniversitelerden almak isteyen öğrencilerin mezuniyet kararlarının öğrenci bilgi sistemine eklenmesi.
 • Diplomasını diğer üniversitelerden almak isteyen öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi.
 • Diplomasını Diğer Üniversitelerden almak isteyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararı, İmza Sirküsü, Not Durum Belgesi ve Mezun Öğrenci Listesinin Üst Yazı ile ilgili üniversiteye gönderilmesi.
 • Geçici mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere (gerekli durumlarda) geçici mezuniyet belgesi düzenlenmek.
 • Yüksek Onur ve Onur Belgelerini basmak ve ilgili birimlere teslim etmek.
 • %10′ a giren öğrenci listelerini ilan etmek.
 • Mezun durumunda olup dereceye giren öğrencilerin listesini ilan etmek.
 • Özel ve kamu kuruluşlarından gelen diploma teyidi ile ilgili yazıları cevaplamak.

Personeller: