İstatistik Disiplin ve Harçlar Şube Müdürlüğü

İstatistik Disiplin ve Harçlar Şube Müdürlüğünün Görevleri:

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından akademik birimlerdeki programlara yerleştirilen öğrencilerin kimlik kartlarının ve kayıt zarflarının basılması.
  • Öğrencilerin fazla ödediği katkı payı, öğrenim ücreti ve yaz okulu ücretleri ile ilgili iade taleplerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilmesi.
  • Akademik birimler tarafından disiplin cezası verilen öğrencilerin bilgilerinin öğrenci işleri otomasyonuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait YÖKSİS veri tabanına işlenmesini.
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne her ay düzenli olarak veri gönderilmesi.
  • KYK burslarının birimlere gönderilmesi, toplanması ve sisteme girilmesi işlemlerinin yapılması.
  • Üniversite içindeki birimler ve dışındaki kurumlarla, öğrencilerle ilgili İstatistik, Disiplin ve Harçlar Şube Müdürlüğünün alanına giren her türlü yazışmanın yapılması.
  • Öğrenci Kimliğini kaybeden öğrencilerden gazete ilanı ile birlikte dilekçe alınması ve yeni öğrenci kimliklerinin basılması.
  • Aylık ve yıllık olarak istatistik verilerinin tablolar halinde hazırlanması ve bu tabloların ilgili raporlara dönüştürülmesini sağlamak.
  • Aylık ve yıllık olarak hazırlanan istatistik raporlarının başkanlığımızın web sayfasında yayınlanması.
  • Özel ve kamu kuruluşlarından talep edilen istatistik verilerinin tablo/rapor halinde verilmesi.

Personeller: