İstatistik Disiplin ve Harçlar Şube Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumluluğu

 

  1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından akademik birimlerdeki programlara yerleştirilen öğrencilerin kimlik kartlarının ve kayıt zarflarının basılması.
  2. Öğrencilerin fazla ödediği katkı payı, öğrenim ücreti ve yaz okulu ücretleri ile ilgili iade taleplerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilmesi.
  3. Akademik birimler tarafından disiplin cezası verilen öğrencilerin bilgilerinin öğrenci işleri otomasyonuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait YÖKSİS veri tabanına işlenmesini.
  4. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne her ay düzenli olarak veri gönderilmesi.
  5. KYK burslarının birimlere gönderilmesi, toplanması ve sisteme girilmesi işlemlerinin yapılması.
  6. Üniversite içindeki birimler ve dışındaki kurumlarla, öğrencilerle ilgili İstatistik, Disiplin ve Harçlar Şube Müdürlüğünün alanına giren her türlü yazışmanın yapılması.
  7. Öğrenci Kimliğini kaybeden öğrencilerden gazete ilanı ile birlikte dilekçe alınması ve yeni öğrenci kimliklerinin basılması.
  8. Aylık ve yıllık olarak istatistik verilerinin tablolar halinde hazırlanması ve bu tabloların ilgili raporlara dönüştürülmesini sağlamak.
  9. Aylık ve yıllık olarak hazırlanan istatistik raporlarının başkanlığımızın web sayfasında yayınlanması.
  10. Özel ve kamu kuruluşlarından talep edilen istatistik verilerinin tablo/rapor halinde verilmesi.