3+1 Staj Programı

BAŞVURU KOŞULLAR

 • Genel not ortalaması en az 1.75 olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU SÜRECİ

 • Ders kayıt haftası başlamadan önce OBS sayfanızda açılan 3+1 Ön Talep formunu doldurunuz. (Eğer form açılmamış ise not ortalaması kuralını sağlamıyorsunuzdur.)
 • Staj yerleri öğrenci tarafından öğretim elemanları bilgisi dahilinde bulunacaktır.
 • Staj yerleri şuan için Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerini kapsamaktadır.
 • Staj yerinde öğrenciden sorumlu personelin Bilgisayar Mühendisi ya da Bilgisayar Programcısı olması gerekmektedir. Aksi halde iş yeri sorumlu öğretim elemanı tarafından kabul edilmeyecektir.
 • Staj yeri netleştikten sonra işveren tarafından 3+1 İşveren Girişi sayfasına girerek sisteme üye olunur. Üyelik işlemi üniversite tarafından onaylandıktan sonra firmaya kullanıcı adı ve şifre iletilir. Firma, kendisine gelen bilgiler ile aynı sisteme girerek, dönem içinde kaç öğrenciye staj imkânı sunacağını belirler. (Talep edilen öğrenci sayısı)
 • Firmanın sisteme bilgileri girmesi ve öğretim elemanının onayı sonrası evrak hazırlama işlemlerine geçilir.

 

EVRAKLARIN HAZIRLANMASI

Ders kayıt haftasında öğrencinin şahsen gelip sorumlu öğrenim elemanı ile beraber evrakları hazırlaması gereklidir.

1. Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi

Bu form öğrenci ve işveren arasında imzalanacaktır.

2. İşsizlik Fonu Katkı Formu

Bu form ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Eğer ücretli yada ücretsiz staj yapılacak işyeri devlet kurumu ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
 • Eğer ücretsiz staj yapılacak ise; Ücretsiz işsizlik formu öğrenci ve işyeri tarafından imzalanacaktır. Öğrenci, ilgili evrakları şahsen SGK’ya teslim edilecektir.
 • Eğer ücretli staj yapılacak ise, Ücretli işsizlik formu öğrenci ve işyeri tarafından imzalanacaktır. Öğrenci, ilgili evrakları şahsen SGK’ya teslim edilecektir. İşyeri form üzerindeki banka bilgilerinin eksiksiz doldurması gerekmektedir.

3. Ders Kabul Formu

Bu form sırasıyla öğrencinin, sorumlu öğretim elemanının, işyeri sorumlusunun ve meslek yüksekokulu müdürünün imzalarına sunulmalıdır.

 

İmzala işlemlerinde, hiyerarşik yapı göz önüne bulundurulacağından önce üniversiteye gelip sonra işyerine ilgili imzaları attırıp tekrar okula gelinmesi gerekmektedir. Tüm işlemlerin ders kayıt haftasında yapılacağı göz önüne alındığında, gecikme olmaması adına hafta başında işlemlerinize başlamanız daha sağlıklı olacaktır.

 

STAJ DÖNEMİ

 • Staj süresi 16 (14+2) haftadır.
 • Staj, üniversitede eğitim öğretimim başladığı tarihte başlar ve dönem sonu sınavlarının bittiği haftanın son günü tamamlanır.
 • İşveren tarafından öğrencinin devam çizelgesi tutulur. (Özel bir format yoktur. İşveren tarafından belirlenebilir)
 • İş Yeri Uygulaması dersinde öğrencinin sınavlarında kullanacağı izinleri dışında mazeretli olarak 2 iş günü izin hakkı vardır.
 • Öğrencilerin sınav günlerinde izinli sayılacağından sınav takvimlerini iş yerlerine sunmaları gerekmektedir. Belirlenen süreleri aşan öğrenciye DZ notu verilir.
 • İşveren tarafından staj sonuna doğru 3+1 İşveren Girişi sayfasında öğrencinin vize notu girilir. Sonrasında öğretim elemanın onaylaması ile girilen not OBS üzerinde görünür hale gelir.
 • İş Yeri Uygulamasına giden öğrenci ilgili yarıyılda uzaktan eğitim dersleri ve kaldığı dersler haricinde ders alamaz. (Sadece FF ile kalınan dersler alınabilir. DZ ile kalınan derslerde devam zorunluğu olacağı için alınamayacaktır.)
 • Öğrenci, verilen formata göre günlük faaliyetlerini staj defterine yazar. 30 sayfa altında olmamak koşulu ile en fazla 3 günlük çalışma bir sayfaya yazılabilir. Staj defteri bilgisayar ortamında doldurulabilir.

 

STAJ SONRASI

 • Öğrencinin işvereni denetleme anketi öğrenci tarafından doldurulur ve öğretim elemanına teslim edilir.
 • İşverenin öğrenciyi denetleme anketi işveren tarafından doldurulur ve kapalı zarf içinde öğrenci veya posta yolu ile gönderilerek öğretim elemanına teslim edilir.
 • İşveren tarafından öğrenci için devam çizelgesi kapalı zarf içinde öğrenci veya posta yolu ile gönderilerek öğretim elemanına teslim edilir.
 • İşveren tarafından, 3+1 İşveren Girişi ekranından alınan vize ve görüşler formu, kapalı zarf içinde öğrenci veya posta yolu ile  gönderilerek öğretim elemanına teslim edilir.
 • Varsa öğrencinin almış olduğu izin veya rapor bilgileri işveren tarafından öğrenci veya posta yolu ile gönderilerek öğretim elemanına teslim edilir.
 • Öğrenci, günlük olarak doldurduğu staj defterinin işyerine onaylatarak öğretim elemanına teslim eder.
 • Tüm evrak teslimlerinden sonra öğretim elemanı tarafından final notu sisteme girilir.