Yaz Stajı

Programımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin okul sürecinde 30 iş günü süren staj yapma zorunlukları vardır. Bununla ilgili olarak ekteki yönerge okunabilir. Staj için belirlenen tarih aralıkları her sene bölüm sayfasında yada meslek yüksek okulu sayfasında ilan edilir.

Kurumlar, staj yapacak öğrenciler için kendi bünyelerinde bir kontenjan belirlediklerinden dolayı, staj başvurusu yapacak öğrencilerimizin söz konusu başvurularını geciktirmemeleri kendi yararlarına olacaktır.

Staj başvurusu için uygulanacak adımlar şöyledir:

  1. Staj yapılacak yer ile ilgili danışman hocalarla iletişime geçilir.
  2. Kurum staj için uygunsa (Kurumda bilgisayar mühendisi yada programcısı bulunması gereklidir.) okuldan kuruma verilmek üzere staj belgesi alınır.
  3. Bu belge ile staj yapılacak kuruma başvurulur.
  4. Kurum tarafında belge imzalanarak birime posta yoluyla yada öğrenci tarafından iletilir.
  5. Aynı belge danışman onayından sonra öğrenci işlerine teslim edilir.
  6. Gerekli formlar doldurularak öğrenci adına staj dosyası düzenlenir. (Dosyalar öğrenci tarafından hazırlanacaktır.)
  7. Öğrenci dosyasını teslim alır ve belirlenen tarihler arasında stajını yapar.

 

Not: Öğrencinin staj tarihlerinde geçeri olmak üzere iş yeri sağlığı ve güvenli sertifika sahibi olunması gereklidir. Sertifika özel kurumlardan yada devlet kurumlarından alınabilir. Az tehlikeli sınıfta olması yeterlidir.