5.2.3. Liyakat

Personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak amacıyla görev tanımı formları geliştirilmiştir.