Kurumsal Web Sayfa Standartları

 

BİRİM WEB SAYFALARI / İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

KURUMSAL WEB SAYFA STANDARTLARI

————————————————————————————————

GENEL STANDARTLAR

Temel Beklentiler

 1. İçeriğin doğruluğu
 2. İçeriğin güncelliği
 3. Açıklık, kolay anlaşılabilirlik
 4. İmla hataları ve yazım yanlışlarından arındırılmış olması
 5. Kolay ve yaygın erişilebilirlik

Standartlar

 1. Sitenin çevrimiçi dünyada kurumun başlıca temsilcisi olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.
 2. Site içeriğinin kalitesine çok özen gösterilmelidir. Site içeriği imla hataları, yazım yanlışları, bozuk anlatımlar açısından çok sıkı denetlenmelidir. İçerik her zaman güncel tutulmalıdır.
 3. İnternet ortamında yayınlanacak tüm dokümanlar, kurumun diğer basılı dokümanları ile aynı titizlikte hazırlanmalıdır. Dokümanlar gerek içerik, gerekse biçimsel anlamda hiçbir hata içermemelidir. Eksik, yanlış, eski bilgi ve dokümanlara birim internet sitelerinde kesinlikle yer verilmemelidir.
 4. Birim internet sitelerinde yayımlanan her doküman mutlaka en güncel sürüm olarak yayınlanmalıdır.
 5. Eğer bazı dokümanların eski sürümlerinin güncel sürüm ile birlikte tutulması isteniyorsa, dosyalar bu durumu açıklayacak şekilde adlandırılmalıdır. Kullanıcı özel bir çaba harcamadan güncel sürüme ulaşabilmeli, dilerse eski sürümlere de erişebilmelidir.
 6. İçeriklere eklenen dosya, resim ve benzeri doküman isimleri kısa ve açıklayıcı olmalıdır.
 7. İçeriklere eklenen dokümanlar pdf formatında eklenmelidir ve büyük boyutlu dosyalar için sıkıştırılmış dosyalar kullanılmalıdır.
 8. Sayfalarda kullanılacak resimlerin PNG, GIF veya JPG (JPEG) resim formatlarında olması tavsiye edilmektedir.
 9. Yayınlanacak içeriklerde kullanılan materyaller telifsiz olmalıdır.
 10. Dosya Boyutları
  1. Düşük bağlantılı hızlı kullanıcılar için, dosya boyutlarının büyüklüğü, uzun indirme süresi sorunu doğurabilir.
  2. Ana sayfa, kullanıcının site içinde gitmek istediği yönü belirlemesini sağladığından özellikle ana sayfada kullanılan görsellerin boyutu mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Bu sayede kendi erişim hızı ne kadar yavaş olursa olsun, tüm kullanıcılar ana sayfaya kolaylıkla erişebilecektir.
 11. Sayfa Başlığı (Duyuru/Etkinlik/İçerik Başlığı)
  1. Sayfa başlığı, hem kullanıcının site içi dolaşımını, hem arama motorlarına kaydı, hem de site yönetimini kolaylaştırmaktadır. Kullanılan başlık, dokümanın amacını açıklamaya yeterli olmalı, dokümanla uyumsuz olmamalıdır. Sitenin tüm sayfalarında aynı başlık kullanılmamalı, sayfaya özel, açıklayıcı bir başlık seçilmelidir.
  2. Başlık bilgisi site içi sayfalar arasında tutarlı ve bir kurala bağlı olmalıdır. Başlık, sayfa içeriğini açıklayabilmelidir.
  3. Başlıklar mümkün olan durumlarda 30 karakterden, en kötü durumda 60 karakterden uzun olmamalıdır. Uzun başlıkların tarayıcılar tarafından kesilebileceği ve tam açıklayıcı olmayan “Sık Kullanılanlar” kısa yollarına neden olabileceği unutulmamalıdır.
  4. Ana sayfada görünen Duyuru/Haber/Etkinlik gibi başlıklarda baş harfler büyük olacak şekilde metinler yazılmalıdır. (Ör: Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu)
 12. Ortak Kullanım Alanları: Birim web sayfasında diğer birimler veya alt birimlerle birlikte kullanılan içerikler için, bir sayfa oluşturulup, sayfa başlığı ve linki değiştirilmeden içerik güncellenmelidir. Örneğin bir fakültenin ders içerikleri sayfasına sabit bir içerik belirlenip aynı yerde tutulmalı ve diğer birimler bu sayfaya link vermeli tek alandan içerik güncellemesi yapılmalıdır.

 

MENÜ STANDARTLARI

Sabit Menüler

 1. Birim web sayfalarında bulunan menüler aşağıdaki gibi tüm birimlerde sabit olarak belirlenmiştir. Menü sıralaması değiştirilmeden içerikleri doldurulmalıdır.
 2. Ana menü alanına sınırlı sayıda başlık konabildiği için menüler kategori edilerek, aşağıdaki ana menü başlıklarına alt menü olarak eklenmeli, eklenemiyorsa uygun bir ana menü oluşturularak eklenmelidir.
 3. Birimde içeriği bulunmayan fakat aşağıda belirtilen ana menü ve alt menü başlığı yayından kaldırılmalı, daha sonra içerik oluştuğunda aynı menü şeması üzerine yeniden eklenmelidir.
 4. Birimlerin “Kalite” çalışmaları kapsamında oluşturulan ana menü, alt menüleri ve alt menü içerikleri aşağıda belirtilen standartlarda olmalı, kesinlikle değiştirilmemelidir.
 5. Menü isimlerinde büyük/küçük harf uyumu aşağıda gösterildiği gibi baş harfleri büyük diğer harfler küçük olacak şekilde tüm birimler için standarttır.

 

Fakülteler / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları Ana Menü ve Alt Menü Başkanlıkları:

Kalite Menüleri: Kalite menüleri iki alt menü ve içeriklerinde link verilen yeni bir sayfaya gidecek şekilde, “http://w3.bilecik.edu.tr/kalitetest/” adresinde hazırlanan menülerin aynısı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 1. Kalite
 2. Hakkımızda
  • Misyon
  • Vizyon
  • Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  • Örgüt Yapısı
  • Personel: Akademik Personel / İdari Personel
  • İdari Personel Görev Dağılımları
  • Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu
  • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme
  • Görev Tanımlarımız
  • İş Akış Süreçlerimiz
 3. Yönetim
  • Dekan
  • Dekan Yardımcısı
  • Fakülte Sekreteri
  • Fakülte Kurulu
 4. Bölümler
 5. Öğrenci
 6. İletişim

Bölümler (Fakülte, Enstitü, YO ve MYO) Ana Menü ve Alt Menü Başkanlıkları:

Kalite Menüleri: Kalite menüleri iki alt menü ve içeriklerinde link verilen yeni bir sayfaya gidecek şekilde, “http://w3.bilecik.edu.tr/kalitetest/” adresinde hazırlanan menülerin aynısı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 1. Kalite
 2. Hakkımızda
  • Misyon
  • Vizyon
  • Yönetmelik Yönergeler
  • Personel: Akademik Personel / İdari Personel
 3. Yönetim
 4. Dersler
 5. Öğrenci
 6. İletişim

Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları Ana Menü ve Alt Menü Başkanlıkları:

Kalite Menüleri: Kalite menüleri iki alt menü ve içeriklerinde link verilen yeni bir sayfaya gidecek şekilde, “http://w3.bilecik.edu.tr/kalitetest/” adresinde hazırlanan menülerin aynısı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 1. Kalite
 2. Hakkımızda
  • Misyon
  • Vizyon
  • Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  • Örgüt Yapısı
  • Personel: Akademik Personel / İdari Personel
  • İdari Personel Görev Dağılımları
  • Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu
  • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme
  • Görev Tanımlarımız
  • İş Akış Süreçlerimiz
 3. Yönetim
 4. Dersler
 5. Öğrenci
 6. İletişim

Enstitü Ana Menü ve Alt Menü Başkanlıkları:

Kalite Menüleri: Kalite menüleri iki alt menü ve içeriklerinde link verilen yeni bir sayfaya gidecek şekilde, “http://w3.bilecik.edu.tr/kalitetest/” adresinde hazırlanan menülerin aynısı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 1. Kalite
 2. Hakkımızda
  • Misyon
  • Vizyon
  • Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  • Örgüt Yapısı
  • Personel: Akademik Personel / İdari Personel
  • İdari Personel Görev Dağılımları
  • Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu
  • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme
  • Görev Tanımlarımız
  • İş Akış Süreçlerimiz
 3. Yönetim
  • Enstitü Yönetimi
  • Enstitü Yönetim Kurulu
  • Enstitü Kurul Üyeleri
 4. Bölümler
 5. Öğrenci
 6. Tez
 7. İletişim

İdari birimler / Koordinatörlükler / Merkezler Ana Menü ve Alt Menü Başkanlıkları:

Kalite Menüleri: Kalite menüleri iki alt menü ve içeriklerinde link verilen yeni bir sayfaya gidecek şekilde, “http://w3.bilecik.edu.tr/kalitetest/” adresinde hazırlanan menülerin aynısı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 1. Kalite
 2. Hakkımızda
  • Misyon
  • Vizyon
  • Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  • Örgüt Yapısı
  • Personel
  • İdari Personel Görev Dağılımları
  • Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu
  • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme
  • Görev Tanımlarımız
  • İş Akış Süreçlerimiz
 3. Birimler
 4. Hizmetlerimiz
  • Formlar (örnek)
  • Belgeler (örnek)
 5. Kurumsal
  • Faaliyet Raporları (örnek)
  • Mevzuat (örnek)
  • Yönetmelik-Yönergeler (örnek)
 6. İletişim

İÇERİK STANDARTLARI

 1. Akademik/İdari Personel sayfaları İYS Kullanım Kılavuzu‘nda bulunan “Personel Kartı Ekleme” başlığına göre eklenmelidir.
 2. İletişim sayfalarında bulunan bilgiler doğru ve güncel olmalı, iletişim kutusunun aktif olduğu ve gönderilen mail adresinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

 

Birim Web Sayfaları İçerik Yönetim Sistemi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü _ İsa KALKAN_ Dahili: 18 00 _ E-posta: isa.kalkan