5.3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği uygulamalar;

 

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için çalışmalar yönetmelikler çerçevesinde elektronik  ortamda veya basılarak klasörlerde  raporlanmakta ve muhafaza edilmektedir.

 

            Birime Ait Belgeler

– Kurumun bilgi yönetimi konusundaki politikası

– Kurumun kullandığı bilgi sistemi, fonksiyonları ve desteklediği süreçler

– Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme raporları vb.) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçler ve uygulamalar

      İyileştirme Kanıtları

– Toplanan bilgilerin güvenliği ve güvenirliğinin güvence altına alındığını gösteren uygulamalar

– Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin uygulamalar

– Yönetsel ve operasyonel faaliyetlere ilişkin periyodik analiz raporları

– BYS analiz sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımına ilişkin örnekler