1.2. Tarihsel Gelişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Üniversitesi tüzel kişiliğinin, bağlı Yükseköğretim Kurumları ile birlike Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis edeceği/ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünden danışma birimi olarak,

Üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak 2008 yılı Aralık ayından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır.

– Birimimizde

– 1 Akademik (Hukuk Müşaviri)

-1 Avukat

– 1 Şef

– 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplam 4 personel bulunmaktadır