5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına alma yöntemi;

 

Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkânlar dâhilinde tedbirler alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtiyacı kadar yetki sahibi olmasına özen gösterilmektedir.  Basılı dokümanlar birim klasörlerinde saklanmaktadır.