5.3.4. Veri Toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı;

Birim iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik verilerin toplanması, değerlendirmesi ve rapor haline getirilmesi  belirli aralıklarla Kalite Kurulu tarafından toplanır.

Toplanan verilerin güvenliği, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemizdeki personel ve öğrencilere ait veriler elektronik ortamda bilgi sistemi yardımıyla sunucularda muhafaza edilmektedir.