5.3.2. Performans Göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi;.

 

Yukarıdaki sistemler ile toplanan raporlar sonucunda veriler resmi yazı ve web sayfa aracılığı  ile paylaşılmaktadır.

5.3.2.1. Desteklemeler

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi;

Birim performans gösterge ve değerleri gibi bilgi ve veriler EBYS, e-posta ve duyuru sistemleri ile toplamakta ve paylaşılmaktadır.