3.3.10. Öğrenci danışmanları

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

3.3.10.1. Etkinlikler

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

3.3.10.2. Değerlendirme

Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler;

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler;

3.3.10.4. İlan

BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi;

3.3.10.5. Güvence

Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi;