3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmalar

Birimimizde  öğrenci olarak görevlendirilen 1 öğrenci bulunmakta olup, öğrencinin yetiştirilmesi ve gelişimi açısından çalışmalar yapılmaktadır.

 

      Birime Ait Belgeler

–  Birimin öğretim politikası ve stratejik amaçları

–  Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi

– Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

–  Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış olması

–  Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlanması

–  Program kazanımları (jenerik- alana özgü olmayan yetkinliklerde dahil) ve kazandırmak üzere kullanılan ders içi/ dışı etkinlikler

– Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı

– Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların kredilendirilmesi

 

      İyileştirme Kanıtları

– Birimin eğitim-öğretim politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar

– Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler