2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri bildirim mekanizmaları;

Yüz yüze görüşmeler ve toplantılar.