2.3.2. Paydaş Katılımı

Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve mekanizmalar);

İç paydaşlardan yüz yüze veya iletişim araçları ile gelen geri bildirimler birim personellerince değerlendirilir ve bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilmektedir.