2.3.11. Dış Katkılar

Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar vb., katkıları;

Üniversite faaliyetlerine katılım sağlanması.

 

      Birime Ait Belgeler

– Tanımlı iç ve dış paydaş listesi

– Paydaşların şikayet/öneri/memnuniyetlerini iletebilmeleri için oluşturulmuş mekanizmalar

– İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar

– Mezun izleme sistemi

– Danışma kurullarının kalite güvence sistemindeki rolü, katılımı

 

            İyileştirme Kanıtları

 

– İç ve dış paydaşların iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren uygulamalar.

– Mezun izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamalar.