2.3.10. Öğrenci Katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar;

Öğrenci kulüplerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda yüz yüze ve diğer iletişim araçlarıyla geri bildirimler alınmaktadır.