2020-2021 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURUSU !!!

2020-2021 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURUSU

Farabi Değişim Programı kapsamında 2020-2021 Akademik Yılı Güz ve Güz/Bahar Dönemi Öğrenci Hareketliliğine başvurular 2 Mart – 16 Mart 2020 tarihlerinde saat 08:00-12:00 13:00-17:00 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Farabi Ofisi tarafından alınacaktır.

NOT: Farabi Ofisine yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

 1. Öğrencinin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde eğitim veren bir Lisans ve Önlisans programına kayıtlı olması genel akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması,
 2. Daha önce Farabi Değişim Programından faydalanmamış olmak.
 3. Başvurular http://farabi.bilecik.edu.tr/adresindeki Aday Öğrenci Başvuru Formu doldurulmuş (Bilgisayar ortamında), çıktısı alınmış, fotoğraf yapıştırılmış hali ve transkriptle yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasından üç (3) tercih yapabileceklerdir. İstenilen evraklar 16 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Sonrasında başvuru alınmayacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 • Gitmek istediğiniz Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasını ziyaret etmenizde fayda vardır. Çünkü Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversiteler bazı kurallar belirleyebilme hakkına sahiptirler. Örneğin ikili anlaşmamız olmasına rağmen gitmek istediğiniz Üniversite, önceden ilan etmek kaydıyla 2020-2021  Eğitim-Öğretim yılı için bölümünüze kontenjan ayırmamış olabilir. Yine başvurusu uygun bulunan öğrencilerin evrakları Koordinatörlüğümüz tarafından gitmek istediğiniz Üniversiteye gönderilecek olmasına rağmen bazı Üniversiteler (Örneğin Dokuz Eylül Üniversitesi.İstanbul Üniversitesi) bize yapacağınız başvuruya ek olarak kendi web sayfaları üzerinden de başvuruda bulunmanızı isteyebilmektedir. Online Başvuru formu isteyen üniversitelerin formlarının doldurulup başvuru evraklarıyla beraber ofise iletilmesi zorunludur. Aksi takdirde karşı üniversite başvurunuzu kabul etmeyecektir.

 

 

 • Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversitelerin internet  sitelerine girip ders içeriklerini araştırmaları kabul sonrası yapılacak öğrenim anlaşması açısından önemlidir. Anlaşmalı kurum ve kontenjanlarına Farabi sayfasındaki anlaşmalar linkinden ulaşabilirsiniz.(Sayfanın sonundaki ekten de ulaşabilirsiniz).
 • Başvuruların sonlanmasının ardından değerlendirme aşamasında, başvuruları uygun bulunan adayların gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise sadece not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim gerçekleştirilir. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan adayın not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir. Sıralama sonuçları 20 Mart 2020 tarihinde Üniversitemizin Farabi sayfasında ilan edilecektir.
 • Farabi değişimine hak kazanan öğrencilerden başvuru sonuçlarının ilanından sonra karşı üniversiteye gönderilmek üzere istenilen evrakların (Aday Öğrenci Başvuru Formu ve Not Döküm Belgesi/Transkript ve ayrıca başvuru yapılacak Üniversitenin İstediği Evraklar varsa)  en geç 27 Mart  2020 mesai bitimine kadar Farabi Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Evraklarını teslim edenler Farabi Değişim Programı Aday Öğrencisi olarak kabul edilir. Belirlenen zaman aralığında evraklarını getirmeyen öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerleştirmeleri iptal edilir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, asgari 30 AKTS karşılığı ders almak zorundadır. En fazla 45 AKTS ders alabilir.
 • Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir.
 • Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir. Devlet yurdunda kalanlar gidecekleri yerdeki devlet yurtlarında kalabilme haklarına sahiptirler.
 • Öğrenci Güz veya Güz/Bahar dönemini gittiği üniversitede geçirmek zorundadır.
 • Farabi Bursları ile ilgili olarak YÖK’ün FARABİ sayfasından bilgi alınabilir.
 • Farabi Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.yok.gov.tr/web/farabiadresindeki Farabi Yönetmeliğini incelemenizi tavsiye ederiz.
 • Farabi öğrencisi olmaya hak kazananlar için gerekli bilgilendirme Farabi Ofisi tarafından yapılacaktır.

Farabi Anlasma güncel

Aday Öğrenci Başvuru

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim hakkında

 

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

1- Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmesine,

2- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmelerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 26.02.2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 1-15 Mart 2020
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi 04 Nisan 2020
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2020
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi 09 Mayıs 2020
YÖKSİS üz​erinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün) 15 Mayıs 2020