Misyon

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, yaratıcı, bilimsel ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda ve özel sektörle işbirliği kapsamında AR-GE çalışmaları yürütmek. Bilimsel esaslara uygun olarak tarımsal üretim alanlarında mesleki bilgi ve becerileri günümüzün çağdaş bilgi ve teknolojilerini takip ederek araştıran, uygulayan bireyler yetiştirmek ve gelişim ve değişime açık, etik değerlere bağlı mezunlar vermektir.