Vizyon

Bilimsel araştırmalar, eğitim öğretim ve üretilen bilgilerin gerek bilim insanları gerekse üreticilerle paylaşarak hizmetleriyle toplumla bir bütün oluşturup, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bölümler arasında yer almanın yanında;
Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapan ve araştırma sonuçlarını ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, yapmış olduğu çalışmları ilgili sektörlerle paylaşan, bölge halkı ile bütünleşen, yenilikçi, çağdaş bir bölüm olmaktır.