Misyon ve Vizyon

Kamu yönetimi alanında, öğrencilere sağlam teorik bilgi temelinin ve bu temelle analiz yeteneğinin kazandırılması, günlük hayatta yaşanan olayları sosyoloji mantığıyla kavrama ve sosyal olguları kamu yönetimi ve siyaset bilimi çerçevesinde yorumlayıp, analitik düşünce ile çözüme ulaştırabilme becerisi ayrıca bilimsel anlamda doğru ve tarafsız bilgiye erişme ve bunu hayatının her evresinde yegâne amaç olarak benimseme güdüsünü yerleştirmektir. Sosyal ve kültürel  konularda etkin bilgi ve beceriye sahip, küreselleşen dünyayı geniş bir bakış açısıyla yorumlayarak ve uyum göstererek bilgi çağının üstün bireylerini yetiştirmek ayrıca öğrencilerimize hem iş hem de sosyal yaşamlarında daima başarılı olabilecekleri bilgi ve becerileri aktarmak.