5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

5.4.1. Tedarik Kriterleri

Üniversitemizin yaptığı kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterler, ilgili mevzuat ve ihale dokümanları ile belirlenmiştir

5.4.2. Tedarik Güvencesi

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, yüklenicilerle idare arasında imzalanan “Sözleşmeler” ve bu sözleşmelerin ekleri olan “Şartnameler”le sağlanmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

 Kuruma Ait Belgeler

             – Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi

            – Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler

       İyileştirme Kanıtları

            – Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar

– İyileştirme uygulama örnekleri