Misyon ve Vizyon

Misyon

Kendi mesleği ile ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olmayı kendine amaç edinen, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, grup içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli makine teknikeri yetiştirebilmektir.

 Vizyon

Meslek bilgisine sahip ve iyi yetişmiş ara eleman yetiştirme konusunda benzer meslek yüksekokulları arasında tercih edilmede üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmaktır.