2.3 Paydaş Katılımı

2.3.1. Paydaş Analizi

Öncelikli paydaşlar; Öğrenciler, akademik ve idari personelimizdir.

2.3.2. Paydaş Katılımı

Öğrenci temsilcisi Üniversitenin bazı komisyonlarında öğrencileri temsilen bulunmaktadır. (Ör: Kalite Komisyonu) Akademik personel, idari personel, öğrenciler ve üniversite birimlerinin görüş ve önerileri ilgili komisyonlarca değerlendirilmektedir. Zaman zaman yapılan anketlerde hem öğrencilerin hem de personelin karar alma ve iyileştirme süreçlerine katlımı sağlanmaktadır. Ayrıca birimlerce yapılan toplantılarda personelin fikirleri değerlendirilerek üst yönetme taşınmaktadır.

Üniversitemiz karar ve uygulamaları başta EBYS sistemi, kurum internet sitesi, e-posta aracılıyla paylaşılmaktadır.

Facebook : https://www.facebook.com/bseuniversitesi/

twiter :  https://twitter.com/bilecikedutr

youtube : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

instagram : http://www.instagram.com/bseuniversitesi

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

http://w3.bilecik.edu.tr/myo/iletisim/ adresinde bulunan görüş formu ile geri bildirim alınabildiği gibi e-posta sistemi, anket sayfaları ve EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir.

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

http://w3.bilecik.edu.tr/myo/iletisim/ adresinde bulunan görüş formu ile geri bildirim alınabildiği gibi e-posta sistemi, anket sayfaları ve EBYS sistemi ile de geri bildirim alınabilmektedir.

2.3.5. Dış Paydaş

Dış paydaşlarımızın mezunlarımız, onların çalıştığı işletmeler ya da sektörde çalışabilecekleri işletmeler ve meslek örgütler arasından olması beklenir.

Dış paydaşlar, üniversitemizdeki karar alma ve iyileştirme süreçlerine gerçekleştirilen çalıştaylar ve mezunlarımıza yönelik düzenlediğimiz anketler yardımı ile katılmaktadır.

2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Dış paydaşlarımız web sayfalarımız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

2.3.7. D.P. Geri Bildirim

Mezun ve paydaş görüş bildirim formları, anket sayfaları ve web sayfaları aracılığı geri bildirim alınmaktadır.

2.3.8. D.P. Katılımı

Programımızın kalite ilgili çalışmalarına paydaşlarımız paydaş analiz raporları ile katılım göstermektedir. Ayrıca yüz yüze görüşmelerle de bilgilendirme yapılmaktadır.

2.3.9. Mezunlar

Mezunlarla ilgili çalışmaları yürütmek üzere, Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu koordinatörlüğe Üniversitemizden mezun olan tüm öğrencilere ulaşılabilmesi için öğrencilerin e-mail, cep telefonu numarası, işyeri bilgileri, sosyal medya hesaplarına ulaşma görevi verilmiştir.

2.3.10. Öğrenci Katılımları

Öğrenci temsilcisi öğrencileri temsilen kalite komisyonu, stratejik planlama ekibi gibi komisyon ve ekiplerde üye olarak bulunur. Bu ekip ve komisyon toplantılarında öğrencilerin görüş ve önerilerini gündeme getirir. Ayrıca ana sayfada yer alan iletişim kısımlarından görüş ve öneriler, mezun ve paydaş düşünceler gibi elektronik ortamdan derlenen öğrenci fikir ve önerileri idari süreçlerde gündeme gelir ve tartışılarak karar alma süreçlerine dahil edilir.

2.3.11. Dış Katkılar

Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar ile Üniversitemiz arasında birçok iyi ilişkiler doğrultusunda protokol imzalanmıştır. Bu protokoller eğitim, kültür, sanat, sosyal ve bilimsel iş birliklerini içerir. TOBB Mühendislik Laboratuvarı binasını hibe etmiş ve bu alandaki çalışmalara destek vermiştir. Üniversitemizde yapılan bilim ve eğitim hizmet kalitesi bu iş birlikleriyle güçlenmiştir.     

– Tanımlı iç ve dış paydaş listesi

Dış paydaşlarımız I. ve II sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler ve ilçelerde bulunan organize sanayi bölgesindeki işletmeler dış paydaşlarımızdır.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi   http://bilosb.org/

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi  http://bilecik2osb.org.tr/

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi http://www.bilced.com/osmaneli-organize-sanayi-bolge-mudurlugu/

Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi https://www.bozuyukosb.org.tr/

İç paydaşlarımız okulumuz öğrencileri ve çalışanlarıdır.