2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Üniversitemizde tanımlı, Kalite Yönetim süreçleri bulunmaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu koordinatörlük ile kalite yönetiminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanmaktadır.

2.2.2. Gruplar

Üniversitemizin Kalite Koordinatörlüğün koordinasyonunda  makine programında birim kalite komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonda: Eğitim ve Öğretim, Araştırma, Geliştirme, Yönetim Sistemleri, Stratejik Plan ve Performans, Anket Hazırlama ve Değerlendirme ile Akademik Veri İzleme sorumluları bulunmaktadır.

 

2.2.3. İlişkiler

Adı Soyadı Unvanı Tel
Eğitim Öğretim Sorumlusu Onur Yiğit ÖZGER Öğr. Gör. 1603
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Onur Yiğit ÖZGER Öğr. Gör. 1603
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Telat TÜRKYILMAZ Öğr. Gör. 1593
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Telat TÜRKYILMAZ Öğr. Gör. 1593
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu A. Banu GÜNDÜZ ALTOKKA Öğr. Gör. 1606
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu A. Banu GÜNDÜZ ALTOKKA Öğr. Gör. 1606

2.2.4. Temsil

Birim kalite kurulları sayesinde birimlerde daha kapsamlı bir görüş alışverişi yapılma olanağı sağlanmıştır.

2.2.5. Değerlendirmeler

Üniversitemiz kurumsal dış değerlendirme sürecine 2018 yılında girmiş fakat Dış Değerlendirme Raporu henüz yayınlanmamıştır.

2.2.6. Kalite Kültürü

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) aracılığıyla Üniversitemizle ilgili tüm mevzuat tek bir çatı altında toplanmış olup formlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları belirli şekillerde olacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü birimi kurulmuş ve bütün bu çalışmalar, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün internet sayfasında erişime açılmıştır. Üniversitemizde kalite kültürünün yaygınlaşması konusunda çalışmalara kalite güvencesi sistemi kapsamında devam edilmektedir.

2.2.7. Ortak Hedefler

Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefler hem kurum bazında hem de birim bazında ortak hedef birliğinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her birimin yöneticileri belirlenen amaç ve hedeflere öncelik vermek suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Uygulamada birimler arası farklı uygulamaları gidermek ve hedef birliğini ortaya koymak adına birim yöneticilerine hizmet içi eğitim düzenlenmektedir.

 

2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim)

Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKO döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.2.9. PUKO (Ar-Ge)

Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

 

2.2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2019 yılından itibaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.

            Birime Ait Belgeler

 – Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri

  Adı Soyadı Unvanı
Eğitim Öğretim Sorumlusu Onur Yiğit ÖZGER Öğr. Gör.
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Onur Yiğit ÖZGER Öğr. Gör.
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Telat TÜRKYILMAZ Öğr. Gör.
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Telat TÜRKYILMAZ Öğr. Gör.
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu A. Banu GÜNDÜZ ALTOKKA Öğr. Gör.
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu A. Banu GÜNDÜZ ALTOKKA Öğr. Gör.

 

– Kalite Birimlerinin bilgi paylaşımı ortamları (web sayfası vb.)

http://w3.bilecik.edu.tr/myo-makine/kalite/

– Komisyon çalışmalarına paydaş katılımını gösteren belgeler

Öğrenci ve işyeri temsilcilerinin katıldığı anketler makine programının kalite dosyasında mevcuttur.

          İyileştirme Kanıtları

– Öğrenci ve işyeri temsilcilerinin katıldığı anketler ve yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu ders içerikleri yeniden incelenmiştir. 2018 yılının sonunda ders içerikleri güncellenmiştir.

http://bologna.bilecik.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=129&bot=284