3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

3.6.1. Altyapılar

Eğitim-öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamları (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, aile sağlığı merkezi, laboratuvar, tarım alanları, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vd.) yeterlidir ve uygun donanıma sahiptir. Eğitim ve öğretim için ihtiyacı karşılayacak düzeyde kapalı alan mevcuttur, Yemekhane/kantin/kafeterya, sağlık, spor, kültür, barınma için gerekli tesis ve altyapılar mevcuttur, Öğrenci kulüpleri/toplulukları, kariyer merkezi, akademik danışmanlık, psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı hizmetleri mevcuttur.

Programımız derslerinde kullanılan aşağıdaki atölye ve laboratuvarlar öğrencilerimize hizmet vermektedir.

  • Metroloji (Ölçme) Lab.
  • Malzeme Test Lab.
  • Makine Atölyesi
  • CNC Lab.
  • Döküm Atölyesi
  • Kaynak Atölyesi

3.6.2. Faaliyetler

Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme yöntemleri; Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacı ile kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz 2008-2015 Eğitim-Öğretim döneminde kültür gezisi, konserler, sergiler ve ziyaretler vb. Gibi çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmuştur.

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf).

Üniversitece düzenlenen etkinlikler haricinde program özelinde ise öğrencilerimiz 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında Sakarya’da bulunan TOYOTA Türk Otomotiv A.Ş. fabrikasına bir teknikl gezide bulunmuşlardır.

3.6.3. Kurumsal Hizmetler

Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı binasında hafta içi her gün hizmet vermekte olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nden, öğrencilerimiz ve Üniversitemiz personeli yararlanabilmektedir. Bireysel görüşme, danışan bireyin başvurusu üzerine gerçekleşir. Görüşme isteyen öğrenci ya da personel kendi isteği ile telefon aracılığıyla ya da birime başvurarak randevu alabilir. http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-pdf.pdf

Üniversitemizde, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Komisyonu tarafından her eğitim öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler, kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu hizmetlerinden faydalandırılmaktadır.

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler

Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim görevlisi belirlenir ve öğrencinin eğitimi süresince program sorumlularınca akademik ve sosyal danışmanlık desteği verilir.

3.6.4. Özel Öğrenciler

Her yeni eğitim yılı başında fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla yapılan resmi yazışmalarla Üniversitemizi yeni kazanan engelli öğrencilerimizin bilgileri alınmaktadır. Şu an programımızda öğrenim gören öğrenciler arasında özel öğrenci bulunmamaktadır. Daha önceki dönemlerde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı toplam 5 engelli öğrenci yüksek okumuzda öğrenim görmüştür. http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/STRATEJ%C4%B0K-PLAN-2017-2021-g%C3%BCncel.pdf

Üniversitemizde; özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için özel hizmetler sağlanmaktadır.  http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/wp-content/uploads/sites/116/2018/09/2017-Y%C4%B1l%C4%B1-Kurum-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-Raporu-pdf.pdf

3.6.5. Planlama

İlgili Yönetmelik kapsamında yayımlanan 2/12/2016 tarihli ve 2016/07 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Üniversitemiz erişebilirlik raporu hazırlanarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına verilmiştir. Eğitim erişilebilirliğinde Üniversite Kütüphanesinde özel gereksinimli öğrencilerin kullanımı için Zoom Text ve E-bot ADV cihazları alımı ile ilgili işlem başlatılmıştır. Öğrencilerden ve birimlerden gelen talep ve geri bildirimler değerlendirilmektedir. Kulüp toplantıları ve öğrenci temsilciliği ile bu talep ve geri bildirimlere ulaşılmaktadır. Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı kapsamında Üniversitemizce binaların ve açık alanların durumunun tespiti amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun tespit çalışmaları devam etmektedir.

3.6.6. Bütçe Dağılımı

Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından (%) dağılımları, akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri dikkate alınarak yapılmakta, ayrıca öğrencilerimizin kullandığı makine teçhizatlar ile sarf malzemelerin alımı taleplerin toplanmasını müteakip ihale usulüyle İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

     Birime Ait Belgeler

– Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi

– Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı

– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.)

       İyileştirme Kanıtları

– Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (temsil edilmesi, engelsiz üniversite uygulamaları vb.)

– Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi

– Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle)

– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları