3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

 3.4.1. Kabul

3.4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler;

Programımıza öğrenci kabullerinde; ilgili yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uygulanarak açık ve tutarlı kriterler ortaya konulmuştur.

(htps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778).

3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar),

            3.4.1.2.1. Kabul,

Yüksek Öğretime geçiş sınavı YGS-1 puanı ile öğrenci kabulü yapılır.

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu),

            3.4.1.3.1. Mentörler

Yüksekokulda mentörlük uygulamasına henüz başlanmamıştır.

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları),

Öğrenciler 3,00 ve üstü Genel Not Ortalaması (GNO) değerine ulaştıklarında Onur Belgesi ve 3,50 ve üstü GNO değerine ulaştıklarında Yüksek Onur Belgesi almaya hak kazanırlar.

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik),

Öğrenci için ilk kayıt olduğu dönemden mezuniyetine kadar kendisine bir akademik danışman atanır.

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği,

Uluslararası anlaşmalar, Erasmus programı (http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/) ve Mevlana Değişim Programı (htp://w3.bilecik.edu.tr/mevlana/) değişim programları ile öğrencilerimiz diğer üniversitelere ve diğer üniversitelerden de üniversitemize öğrenim hareketliliği için kabul edilmektedir.

3.4.1.7. Diğer Kabuller

Yatay geçiş yoluyla programımıza öğrenci alımında “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” ile YÖK’ün belirlediği uygulama esasları uygulanmaktadır. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139053) Bu süreçler “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Açma, Muafiyet ve İntibak Esasları Yönergesi”nde yer almaktadır. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59053)

3.4.2. Formal Öğrenme

İlgili sistem kuruludur;  Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden takip edilir,

3.4.3. İnformal Öğrenme

Programımızda önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.) bulunmamaktadır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

      Birime Ait Belgeler

– Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler)

– Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)

      İyileştirme Kanıtları

– Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar