4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

4.4.1. Performans

Performans göstergeleri, 6 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca akademik personelin ve birimlerin (fakülte, merkez, enstitü vb) yıllık faaliyet raporları düzenli olarak alınmaktadır. Bu raporlardan yola çıkılarak araştırmacıların ve birimlerin akademik performans verileri ölçülerek değerlendirilmektedir.

Kanıtlar: Performans Sonuçları Tablosu. pdf

Araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini stratejik planlardaki performans göstergesi ile gözden geçirilmektedir.

Kanıtlar: Performans göstergeri-l.pdf

4.4.2. Yayımlar

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarını yayımlama yöntemi;

4.4.3. Ranking Yöntemi

Birimin, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısını ölçme yöntemi;

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği

Katkıların yeterliliğini değerlendirilme yöntemi;

4.4.4. Ranking Derecesi

Birim, bölge, ülke ve dünya ekonomisine nasıl ve hangi düzeyde katkı sağlamakta (Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.);

            İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

      Birime Ait Belgeler

– Birimin araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izlemek üzere kullandığı sistem

– Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirme raporu

– Merkezlerin ve laboratuvarların araştırma-geliştirme faaliyetleri yıllık özdeğerlendirme raporu

– Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ve projelerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri

      İyileştirme Kanıtları

– Birimin ve birimlerin araştırma-geliştirme süreçleri yıllık özdeğerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler

– Araştırma performansının iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar (altyapı, insan kaynağı, fon kaynaklarının kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği vb. uygulamalar)

– Kurumun araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi vb. göstergeler)