1.2. Tarihsel Gelişimi

Program 1980 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 1989 yılında YÖK-DÜNYA BANKASI II. ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ kapsamına girerek oldukça donanımlı laboratuvarlara, akademik, teknik ve idari personele sahip olmuştur. 2007 yılında yeni kurulan Bilecik Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Programda 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 elektronik teknikeri görev yapmaktadır. Bölüm ile ilgili faaliyetler öğretim elemanları ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi uygulamaları, dünyada ve ülkemizde  endüstriden tarıma çok geniş bir alana yayılmış, disiplinler arası bir alandır. Yüksek performanslı cihazlar ve makineler Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ile oluşturulduğu için, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi son yıllarda giderek popüler olmuştur. Gelecekte Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, tasarım yöntemlerini geliştirecek, verimliliği, enerji tasarrufunu artıracak, kullanımı kolay ara yüzeyler sayesinde insan faktörünün etkililiğini artıracaktır.

Bu programın amacı, elektrik ve kontrol sistemleri bir bütün olarak ele alınıp tasarım ve uygulama ile ilgili çözüm üretmek ve endüstriyel uygulama alanlarında kontrol sistemlerinde ihtiyaç duyulan ara insan gücü yetiştirmektir. Ayrıca, güncel üretim teknolojileri ve talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe çalışacak nitelikli insan gücü yetiştirilmesi de hedeflenmektedir

. Ayrıca Programımız mesleki derslerin yanı sıra diğer akademik derslerden de edinilen bilgileri bilinçli bir şekilde günlük hayatında uygulayabilmesini, öğrencinin bilimsel inceleme ve kararlarındaki becerisini geliştirmeyi de amaçlamaktadır.

Programda temel eğitim günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla da desteklenmektedir. Profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Kontrol ve Otomasyon programında dersler gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bölümün laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar Kontrol ve Otomasyon ile ilgili üretim, bakım, onarım ve hizmet veren tüm iş yerlerinde çalışma imkanı bulabilirler.