3.3.8. Seçmeli Dersler

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri;

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi;