Hakkımızda

Bölümümüz Hakkında

Matematik Bölümünün temel amacı, akıl yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulayıcı, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü iyi ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş çağdaş bireyler yetiştirmektir. Bölümde verilecek öğretim ile genel olarak “bilimsel düşünme” yeteneğinin geliştirilmesi, özel olarak da pür matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim adamlarının yetişmesi amaçlanmaktadır.

Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere beş Ana Bilim Dalından oluşan Bölümde “Matematik Eğitimi Lisansı” altında lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması” ve “Matematikçi” ünvanı alarak mezun olurlar.

Matematikçilerin Çalışma Alanları

Matematik eğitimi bilgisayar alanında önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla Matematik mezunları özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bilgi-işlem, bankacılık, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında Matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.