Misyon ve Vizyon

MİSYON
Akademik/idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen; araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarındaki faaliyetleri ile alanında bilimsel çalışmalar yürüten, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapan, ortak projeler üreten ve sorunlarına çözüm arayan; takım çalışmasına uyumlu, çevresel değerlere duyarlı, iletişime ve eleştiriye açık, rekabetçi, esnek ve kendine güvenen İnşaat Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.

VİZYON
İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların ev, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heyecan verici ve bir o kadar da zorlukları olan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının vizyonu; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektir.