Misyon ve Vizyon

 

Uluslararası standartlarda finansal piyasaları anlık takip ederek, ekonomik verileri yorumlayabilecek, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere sadık, Atatürk ilkeleri ışığında, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak, teorik ve uygulamalı olarak her türlü bilgi ile donatılmış meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmektir.

·      Öz değerlere saygılı,

·      Akılcı,

·      Sorgulayan,

·      Düşünen,

·      Üreten,

·      İnsana ve ülkesine duyarlı,

·      Çevresine duyarlı,

·      Sosyal ve girişimci, meslek elemanı yetiştirmek,

Programımızın misyonu olarak belirlenmiştir.

Ülke ekonomisinin ve finans sektörünün ihtiyacı olan, nitelikli işgücünü, çağdaş, demokrat ve analitik düşünceye sahip, sektör ile iş birliği içinde bireyler olarak yetiştiren bir program olmak.