Proje Türleri

1- Genel Amaçlı Projeler

2-Lisansüstü Tez Projeleri

3-Tematik Alan Projeleri

4-Altyapı Projeleri

5-Tamamlayıcı Destek Projeleri

6-Güdümlü Projeler