Misyon

MİSYON;

Üniversitemizde,

  • Çok gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılması,
  • En ileri bilgiye ulaşma olanaklarının yerleştirilmesi,
  • Yeterli mali kaynağın sağlanması, yönetimi, etkin ve adil dağıtımı,
  • Ulusal-Uluslararası, kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası araştırma grupları arasında iletişim, etkileşim, yardımlaşma ve paylaşımın artırılması,
  • Ülkemiz kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması ve insanlığın düşünsel ufkunun genişletilmesini sağlayacak çalışmaların öncelikli olarak desteklenmesi yoluyla insanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi, yayılması ve yönetimini gerçekleştirmek,
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi araştırıcılarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmaktır.