Tarla Bitkileri

Bölümümüz temel amaçları; tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri yetiştirilmesi, bitki ve hasat sonradı fizyolojisi, kalsik bitki ıslahı ve tarla bitkileri biyoteknolojisi konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, güncel sorunların tespit edilerek çözümlerine yönelik nitelikli araştırmalar planlamak ve yürütmek, diğer kamu kuruluşları ve özel sektör işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları hayata geçirmektir.

Mezunlarımız; Başta üniversiteler olmak üzere, Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe müdürlükleri, İl kontrol Laboratuarları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Kırsal Kalkınma Ajansları, İl Özel İdareleri, Ziraat Bankası ve bazı diğer Bankalar, Belediye, kuruluşlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tohum, Gübre ve Zirai İlaç Bayiliği ve özel sektör gibi pek çok alanda iş olanağına sahiptir.