Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Biyosistem Mühendisliği tarım, su-arazi, kullanımı ve çevrede sürdürülebilir gelişmelere dönük biyolojik sistemleri anlayıp, modellemek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek için fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim; araştırma ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Amacı, bölgenin tarım potansiyelini en üst düzeyde arttırmak, yeni teknolojilerle desteklemek, eğitimli, çağdaş, donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Fakültemizde Biyosistem mühendisliği bölümü tarımsal yapılar, arazi ve su kaynakları ve tarımsal makine sistemleri olmak üzere 3 ana bilim dalından oluşmaktadır.

Bölümümüzün çalışma alanları;

 • Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler
 • Hassas tarım teknikleri
 • Enerji ve makineler
 • Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları
 • Hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları
 • Tarımsal yapılar
 • Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi
 • Kırsal alanın geliştirilmesidir.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz ziraat mühendisi olarak mezun olmakla beraber, aynı zamanda  biyosistem mühendisi de olmaktadırlar.

Mezun olan öğrencilerimiz;

 • Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmalarında
 • Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşlarında
 • Kamu kuruluşlarında (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, Belediyeler vb.)
 • Üniversitelerde öğretim elemanı olarak
 • Tarım Makineleri Sanayinde
 • Traktör Sanayinde
 • Tarımsal Danışmanlık Kuruluşlarında
 • Tarıma Dayalı Kooperatiflerde
 • Kamu ve Özel Bankalarda
 • Mühendislik ve Danışmanlık Bürolarında
 • Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmalarında
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
 • Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmalarında
 • Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketlerde
 • Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayiinde
 • Gıda Makineleri Sanayiinde
 • Tarımsal İşletmelerde Tarım Makinelerine Dayalı Mekanizasyon Uygulamalarında iş imkanlarına sahiptirler.