2.3.8. D.P. Katılımı

Kalite komisyonu gerekli hazırlıkları yaparak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği sağlayarak çalıştaylar vedavetler ile  dış paydaşların katılımını sağlayacaktır.