2.3.5. Dış Paydaş

Dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı anketler, yüz yüze toplantılar vb gibi mekanizmalar ile yapılacaktır.