2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi

Fakültemiz İç Paydaşları (İ.P.) akademik ve idari personel ile öğrencilerimizdir. Akademik ve idari personel kalite çalışmalarıyla ilgili olarak EBYS üzerinden ve mail olarak geri bildirim alınmaktadır. Öğrencilerimiz ise Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), mail, faks ve dilek kutusu aracılığı ile geri bildirim sağlamaktadırlar.