2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

Fakültemiz İç Paydaşları (İ.P.) akademik ve idari personel ile öğrencilerimizdir. Akademik ve idari personel kalite çalışmalarıyla ilgili olarak EBYS üzerinden ve mail olarak bilgilendirilmektedir. Öğrencilerimiz ise Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), web sayfası üzerinden ve ilan panosundan yapılan duyurular ile bilgilendirilmektedir.